Služby

Sourcing Solutions s.r.o. pre svojich partnerov zabezpečuje kompletný servis v oblasti dodávok náhradných dielov, údržby a opráv zariadení, školenia personálu, dodávok spotrebných a prevádzkových materiálov.

Inštalácie nových zariadení

Naši pracovníci zabezpečujú kompletnú inštaláciu nových aj použitých tryskacích zariadení, vrátane mechanickáho postavenia stroja, elektrického a vzduchového zapojenia na systémy zákazníka a inštaláciu a nastavenie potrebných softwarových obslužbých systémov.

Opravy zariadení

Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis na dodané tryskacie zariadenia značky Wheelabrator Group, ale aj servis zariadení od iných výrobcov. Pri servise zariadení iných značiek je výhodou, pokiaľ má zákazník k dispozícii kompletnú dokumentáciu stroja. Môže to významne urýchliť definovanie a zabezpečenie správnych náhradných dielov pre opravu.

Rekonštrukcie a modernizácie zariadení

Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti tryskacieho stroja o také prvky alebo diely, ktoré zvýšia výkonnosť alebo kvalitu procesu tryskania na stroji. Modernizácie sa väčšinou vykonávajú na straších typoch tryskacích zariadení za účelom zvýšenia ich výkonu a zníženia energetickej náročnosti. Najčastejšie sa dodávajú nové, modrené typy metacích jednotiek, ktoré sú dnes niekoľkonásobne úspornejšie pri zachovaní rovnakého alebo vyššieho výkonu, ako staršie typy. Vzhľadom na dnešné prísne normy v oblasti ochrany životného prostredia, je výmena filtračných jednotiek pri starších typoch zariadení niekedy nutnosťou. Rekonštrukcia zariadenia je taký zásah do tryskacieho stroja, ktorý má za následok zmenu účelu jeho použitia, resp. jeho prídavných zariadení. V rámci dodávok zabezpečujeme kompletný sortiment náhradných dielov, opotrebiteľných dielov, celé filtračné jednotky na všetky typy tryskacích aplikácií a iné diely.

Nastavenia prevádzkových parametrov

Pre našich zákazníkov vykonávame kompletné nastavenie prevádzkových parametrov tryskacích zariadení. Jedná sa najmä o nastavenia tryskacích obrazcov, tlakov, separačných klapiek filtračných jednotiek, atď.

Školenia

Pre správne používanie a údržbu tryskacích zariadení vykonávame pravidelné aj jednorazové školenia obsluhy a údržby strojov. Školenia majú zvyčajne teoretickú aj praktickú časť, aby školení pracovníci dostali od školiteľa čo najviac informácií. Všetky školenia sú pripravované zákazníkovi presne na mieru, v závislosti od druhu zariadenia a typu školenia.

Značky produktov

• DISA
• ŠKODA
• Berger
• Schlick
• OLT
• Gutmann
• Pangborn Europe
• Sisson Lehmann
• Spencer Halstead
• Tilghmann
• Vacu-Blast
• Walther Trowal
• Wheelabrator